Το μάθημα στοχεύει να δώσει μια γενική εισαγωγή στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Τροφίμων εστιάζοντας στην πολύ-θεματικότητά της. Θα εξεταστούν βασικές αρχές επεξεργασίας, συντήρησης, μικροβιολογίας, χημείας, βιοχημείας, καθώς επίσης οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας των τροφίμων.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που πραγματεύεται η Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 

Το μάθημα πραγματεύεται την παραγωγή του γάλακτος σε βουστάσια, ποιμνιοστάσια, τη σημασία της διατροφής και των συστημάτων παραγωγής στην ποιότητα του γάλακτος και την υγιεινή παραγωγή γάλακτος . Γίνεται επίσης αναφορά στη βιοσύνθεση και έκκριση γάλακτος. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να κατανοούν τους βασικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των μηρυκαστικών, καθώς το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και η σύσταση του παραγόμενου γάλακτος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες του οικονομικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης των γαλακτοπαραγωγικών ζώων. 

Παρουσίαση συστατικών διαφορετικών ειδών γάλακτος (αγελαδινό, κατσικίσιο, πρόβειο, κ.ά.) καθώς και η μελέτη των  κύριων φυσικοχημικών (ιξώδες, pH) και, μικροβιολογικών (γαλακτικά βακτήρια, παθογόνοι μικροοργανισμοί) ιδιοτήτων. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά σε ειδικούς Κανονισμούς που διέπουν την ασφαλή παραγωγή του γάλακτος. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα συστατικά και τις ιδιότητες διαφορετικών ειδών γάλακτος και τους ειδικούς Κανονισμούς που διέπουν την ασφαλή παραγωγή του γάλακτος

Θα γίνουν εργαστηριακές ασκήσεις που αποσκοπούν  στην εκπαίδευση των σπουδαστών/-ρι’ων στις βασικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στη βιομηχανία γάλακτος. Οι αναλύσεις περιλαμβάνουν: pH/οξύτητα, σύσταση και θρεπτικά συστατικά, νοθεία, αφλατοξίνες, παρουσία αντιβιοτικών ουσιών, μικροβιολογικές παράμετροι (π.χ. ΟΜΧ, κολοβακτηρίδια, E.coli). 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να αναλύσουν το γάλα για σημαντικές φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους που απαιτούνται από τη νομοθεσία και διενεργούνται από τις βιομηχανίες. 

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές αρχές της Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας με απώτερο σκοπό την ένταξη των σπουδαστών/ριών με ασφάλεια στο εργαστήριο και την βιομηχανία γενικότερα.  


Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες είναι σε θέση να περιγράφουν τους κινδύνους που μπορούν να ανευρεθούν σε ένα εργαστήριο ή μια βιομηχανία τροφίμων σε θέματα ασφάλειας και υγείας, να διενεργούν εκτίμηση επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο, να αναλύουν τα μέτρα ελέγχου για κάθε κίνδυνο και να κατανοούν τη σημασία της ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

 


Πρακτική εκπαίδευση στην παραγωγή ενός γαλακτοκομικού προϊόντος (γιαούρτι) και ενός τυροκομικού προϊόντος (χαλλούμι) για την σύγκριση των οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών παρασκευάζοντας τα με διαφορετικά είδη γάλακτος. Απώτερος σκοπός είναι να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.