Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές επεξεργασίες του γάλακτος που περιλαμβάνουν την παστερίωση, την αποστείρωση (UHT), τη συμπύκνωση, την ξήρανση κ.ά. Θα περιγραφεί ο βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται και οι στόχοι της κάθε τεχνολογικής διεργασίας. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στη συσκευασία του γάλακτος ανάλογα με την τεχνολογία επεξεργασίας.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να αφομοιώσουν τις έννοιες της επεξεργασίας του γάλακτος και θα εκπαιδευτούν στις βασικές διεργασίες που θα συναντήσουν στην βιομηχανία.

Το μάθημα παρουσιάζει την τεχνολογία παρασκευής βασικών προϊόντων γάλακτος,  όπως γιαούρτι (παραδοσιακό και στραγγιστό), ζυμούμενα γάλατα (π.χ. κεφίρ), παγωτό, βούτυρο και κρέμα. Ακόμα, θα γίνει μια εισαγωγή στη γενική τυροκομία και θα επεξηγηθούν οι ιδιότητες των οξυγαλακτικών καλλιεργειών και ο ρόλος στην παραγωγή των πάνω προϊόντων. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες συσκευασίας και ο ρόλος των υλικών συσκευασίας στην ποιότητα/ασφάλεια των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να γνωρίσουν την επιστήμη και την τεχνολογία παραγωγής προϊόντων γάλακτος.

Πρακτική εκπαίδευση στην παραγωγή προϊόντων γάλακτος συμπεριλαμβανόμενων: παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης (ESL), αποστειρωμένου (UHT) γάλακτος, παραδοσιακών και στραγγιστών γιαουρτιών , εδεσμάτων γιαουρτιού, γιαουρτο-ροφήματων (κεφίρ, αϊράνι), παγωτού και σκόνων γάλακτος. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την παρασκευή/παραγωγή συγκεκριμένων σημαντικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές/-ριες θα εκπαιδευτούν στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων (ΣΔΑΤ), στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP), στα προαπαιτούμενα συστήματα (καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων, πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης) και στις νομοθεσίες που διέπουν την ασφαλή παραγωγή τροφίμων. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την έννοια της ασφάλειας σε όλη τη διατροφική αλυσίδα (παραγωγή/αποθήκευση/διανομή) και να εντοπίζουν Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΚΣΕ) και κίνδυνους (χημικούς, μικροβιολογικούς, φυσικούς).