Οι σπουδαστές/-ριες θα αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο στην ειδική τυροκομία και θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών κατηγοριών τυριών, όπως λευκά τυριά άλμης (χαλλούμι, φέτα), τυριά τυρογάλακτος (αναρή), σκληρά τυριά (κεφαλοτύρι), μαλακά τυριά και άλλα σημαντικά τυριά ξενικής προέλευσης (cheddar, roquefort, emmental, brie). Ακόμα, θα εισαχθούν στον ποιοτικό έλεγχο τυριών (γεύση, άρωμα, υφή, σφάλματα). Επιπρόσθετα, θα γνωρίσουν τις τεχνολογίες συσκευασίας και το ρόλο των υλικών συσκευασίας στην ποιότητα/ασφάλεια των τυριών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν τις έννοιες που αφορούν στη γενική τυροκομία.Πρακτική εκπαίδευση στην παραγωγή παραδοσιακών τυριών όπως:

Χαλλούμι (φρέσκο και ώριμο), Αναρή (φρέσκα και ξερή), Λευκό τυρί άλμης, Κεφαλοτύρι. Ακόμα, οι σπουδαστές/-ριες θα εκπαιδευτούν στην παραγωγή και άλλων ξενικών τυριών όπως τυριά γαλλικού τύπου (Chevré), Cheddar και Edam. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές/-ριες θα αξιολογήσουν οργανοληπτικά τα τυριά (γεύση, άρωμα, υφή) ενώ θα συζητηθούν και πιθανά ελαττώματα ή σφάλματα στα τυριά.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να αφομοιώσουν τις τεχνικές τυροκόμησης για συγκεκριμένα είδη τυριών από διαφορετικές κατηγορίες.

Στο μάθημα αυτό, οι σπουδαστές/-ριες, θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή των επτά (7) βασικών αρχών του συστήματος HACCP και την πραγματοποίηση σχεδιασμού και μελέτης  ΗACCP σε βιομηχανία γάλακτος. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αξιολογούν τις επτά (7) αρχές του συστήματος HACCP για συγκεκριμένο προϊόν γάλακτος.

Το μάθημα πραγματεύεται τη σημαντικότητα του μάρκετινγκ και της εμπορίας των τροφίμων εξετάζοντας ταυτόχρονα τρόπους προώθησης, έρευνες αγοράς και αξιολόγησης της ικανοποίησης των πελατών. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές/-ριες θα εκπαιδευτούν σε σύγχρονα συστήματα τιμολόγησης και τη διαχείριση ολοκληρωμένων δικτύων διανομής.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του αγροτικού μάρκετινγκ και της εμπορίας των τροφίμων στο σύγχρονο εμπόριο, μέσα από τις ιδιαιτερότητες του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.   

Πρακτική Άσκηση σε Γαλακτοβιομηχανία για έξι (6) εβδομάδες