Το μάθημα πραγματεύεται την έννοια της επιχειρηματικότητας και της  καινοτομίας, παρουσιάζει είδη και μορφές επιχειρηματικότητας, εξετάζει την επιχειρηματική δραστηριοποίηση και ευκαιρίες στον τομέα της γαλακτοκομίας. Ο σπουδαστές/-ριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να κατανοούν τα είδη και τις μορφές επιχειρηματικότητας και θα εκπαιδευτούν σε θέματα διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη. 

Οι σπουδαστές/-ριες θα εκπαιδευτούν σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP), βιομηχανικού σχεδίου (διεργασίες και διαγράμματα ροής) και  στη νομοθεσία που διέπει την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Ακόμα, θα εξοικειωθούν με λύση και συναρμολόγηση σημαντικού εξοπλισμού (ομογενοποιητής, εναλλακτής θερμότητας, συστήματα ψύξης, αντλίες, φίλτρα κτλ.). Επιπρόσθετα, θα συζητηθεί η σημαντικότητα του προγράμματος της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων στη βιομηχανία γάλακτος. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τη χρήση σημαντικού εξοπλισμού της βιομηχανίας γάλακτος αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε αυτόν. 

Ο σπουδαστής θα εκπονήσει την διπλωματική εργασία σε συνεργασία με γαλακτοβιομηχανία ή στις εγκαταστάσεις της Σχολής (ΜΙΕΕΚ). Η Σχολή θα ορίσει ακαδημαϊκό υπεύθυνο  με τον/την οποίο ο φοιτητής θα έχει εβδομαδιαίες συναντήσεις για το σχεδιασμό και τη πρόοδο της διπλωματικής εργασίας. Η εργασία θα ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή που ορίζεται από τη Σχολή. Την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων ο σπουδαστής καλείται να παραδώσει δεμένη την εργασία του στον Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό για να φυλαχθεί στο αρχείο της Σχολής καθώς και να παρουσιάσει την Διπλωματική του ενώπιων των Εκπαιδευτών και των συμφοιτητών του.