Στόχος Μαθήματος: 

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές:

  • έννοιες της ηλεκτρολογίας και να απόκτησουν βασικές γνώσεις και δεξιοτήτες για την επίλυση απλών προβλημάτων, εφαρμόζοντας βασικούς νόμους Ηλεκτρολογίας. 
  • αρχές κατασκευής και λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών, συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να επιλύουν απλά προβλήματα σχετικά με τη συντήρησή τους.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να αντιλαμβάνονται τη χρήση, εφαρμογή, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προγραμμάτων CAD/CAM στη βιομηχανία και ειδικότερα την ξυλουργική βιομηχανία. Mέσα από τους διάφορους τύπους ελέγχου, μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων να επιλέγουν και κάνουν χρήση, όπου χρειαστεί, το ανάλογο κοπτικό εργαλείο για να μπορούν να πραγματοποιούν σχέδια, διάφορες ξυλουργικές και άλλες κατασκευές, εξαρτήματα και ότι άλλο τους ζητηθεί.

Στόχος Μαθήματος: 

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υλικών, τη σημασία της σωστής επιλογής ενός υλικού ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανάγκες και του σχεδιασμού των εξαρτημάτων και κατασκευών. Επιπλέον να κατανοήσουν τη σημασία του έλεγχου ποιότητας και να αφομοιώσουν τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούνται.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της κοστολόγησης υλικών και να υπολογίζουν με ακρίβεια το κόστος κατασκευής που αφορά τα υλικά μέσα από ένα κατασκευαστικό σχέδιο.  Να γνωρίζουν τρόπους άντλησης πληροφοριών σε σχέση με το κόστος υλικών μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να εμβαθύνουν τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που αφορούν τη χρήση του Η/Υ ως εργαλείου σχεδίασης που απόκτησαν το πρώτο εξάμηνο, να αποκτήσει, τις απαραίτητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιοτήτες τους στη σχεδίαση με Η/Υ για την ετοιμασία πολυπλοκότερων και την παραγωγή διαφόρων εξειδικευμένων σχεδίων. Επιπλέον να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για διά βίου επιμόρφωση στον τομέα της σχεδίασης με Η/Υ.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να αντιληφθούν το ρόλο που διαδραματίζουν οι μηχανές CNC στη βιομηχανία και ειδικότερα στην ξυλουργική βιομηχανία και να αποκτήσουν γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις σαν βάση για τον χειρισμό και τον προγραμματισμό των εργαλειομηχανών CNC.