Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να αναπτύξουν τις δεξιοτήτες και εμπειρίες τους έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό και τη χρήση Εργαλειομηχανών CNC για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα εργοστάσια επίπλων ή σε τμήματα άλλων μεγάλων κατασκευαστικών βιομηχανικών μονάδων.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να αποκτήσουν τη τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και εμπειρίες  έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό και τη χρήση του τόρνου και Ρούτερ CNC για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα εργοστάσια επίπλων ή σε τμήματα άλλων μεγάλων βιομηχανικών μονάδων.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υλικών και τη σημασία της σωστής επιλογής ενός υλικού ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανάγκες, τον σχεδιασμό των εξαρτημάτων και των κατασκευών. Επιπλέον να κατανοήσουν τη σημασία του έλεγχου ποιότητας και να αφομοιώσουν τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούνται.


Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να είναι ικανοί, μέσα από τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τα μαθήματα Κοστολόγηση Ι και Υπολογιστικές Εφαρμογές, να κοστολογούν με ακρίβεια το κόστος προϊόντος με βάση το κατασκευαστικό σχέδιο και το δεδομένο διαθέσιμο εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή εργοστασίου ή εργαστηρίου.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να αποκτήσουν γενικές τεχνολογικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, αναφορικά με έννοιες, θεωρίες και αρχές και εξοικείωση με Ψηφιακά Ελεγχόμενες Μηχανές Παραγωγής


Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να έχουν τις ικανότητες και να μπορούν να χρησιμοποιούν με μικρή προετοιμασία μηχανές CNC με κεφαλή κοπής Laser.