Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να εκτελούν με επιτυχία τον χειρισμό και τον προγραμματισμό των εργαλειομηχανών CNC και τις σχετικές κατεργασίες σε σχέση με το προδιαγραφόμενο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν τα οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των τεχνικών εταιρειών, να κατανοούν τι είναι και πώς οργανώνεται μια τεχνική και τεχνολογική εταιρεία, με ιδιομορφίες και διαφορές από άλλες εταιρείες. Επιπλέον να έχουν γνώσεις Οικονομικής Ιστορίας, των Οικονομικών Πόρων και των διαφόρων Οικονομικών Συστημάτων.


Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υλικών. Να κατανοήσουν τη σημασία της σωστής επιλογής ενός υλικού ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανάγκες, τον σχεδιασμό των εξαρτημάτων και των κατασκευών, τη σημασία του έλεγχου ποιότητας και να αφομοιώσουν τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούνται.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να γνωρίσουν γενικές τεχνολογικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες αναφορικά με έννοιες, θεωρίες και αρχές και εξοικείωση με Ψηφιακά Ελεγχόμενες Μηχανές Παραγωγής.