Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην υγιεινή των τροφίμων και στη διαχείρισή τους σε ένα εστιατόριο. Επίσης, οι σπουδαστές/στριες θα αναπτύξουν την ικανότητα της ορθής εφαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. 

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στον τομέα των κύριων υλικών που χρησιμοποιούνται στη ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ. Ο σπουδαστής/στρια θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει και να εμβαθύνει στον τρόπο λειτουργίας των διάφορων κατηγοριών υλικών στις διάφορες συνταγές.


Το μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στις τεχνικές πτυχές των διαδικασιών διαχείρισης τροφίμων και ποτών, καθώς επίσης και στον σχεδιασμό και την  εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει όλα τα στάδια λειτουργίας, ξεκινώντας από την ανάπτυξη του καταλόγου προϊόντων, τη σύνταξη τυποποιημένων συνταγών και καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Επίσης, οι σπουδαστές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα βασικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, την ανάπτυξη προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες, και τον υπολογισμό του βρώσιμου μέρους των πρώτων υλών βάσει του αντίστοιχου ποσοστού απόδοσης κάθε είδους. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία αποθεματοποίησης των πρώτων υλών, την ανάλυση του ποσοστού απόδοσης, της δημοτικότητας και της κερδοφορίας των ειδών προς πώληση.

Το μάθημα αυτό εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες σε εφαρμογές μικροϋπολογιστών, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση αρχείων χρησιμοποιώντας διάφορες εντολές του λειτουργικού συστήματος, όπως το πακέτο της Microsoft. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Office, PPT και Excel.


Το μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες μαγειρικής. Οι σπουδαστές/τριες θα γνωρίσουν τη σημαντικότητα του μενού και των συνταγών στην παραγωγή, καθώς επίσης και της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων στην κουζίνα. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο να γνωρίσουν οι σπουδαστές/τριες τον εξοπλισμό και την ταυτοποίηση υλικών στην κουζίνα, τα βασικά παρασκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων των ζωμών, σούπες και σάλτσες, τις δεξιότητες κοπής λαχανικών με μαχαίρι, τις βασικές μεθόδους και τεχνικές μαγειρέματος, καθώς επίσης και βασικά παρασκευάσματα πατάτας, σιτηρών ρυζιού, σιτηρών, οσπρίων και λαχανικών.