Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Τηρούν τις τεχνικές οδηγίες του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που χειρίζονται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην αγγλική γλώσσα και
 • Παρέχουν ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, σε πελάτες και τα στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση εξοπλισμού συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής στην αγγλική γλώσσα.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Τηρούν τις τεχνικές οδηγίες του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που χειρίζονται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην αγγλική γλώσσα και
 • Παρέχουν ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, σε πελάτες και τα στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση εξοπλισμού συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής στην αγγλική γλώσσα.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Διαχωρίζουν τα διάφορα σήματα και να εντοπίζουν, να παρατηρούν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά τους και
 • Εγκαθιστούν και ρυθμίζουν κεραίες σημάτων.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Σχεδιάζουν και να αναβαθμίζουν Δίκτυα ΗΥ
 • Οργανώνουν Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης/Εξυπηρέτησης Παροχέα  και
 • Διεκπεραιώνουν συστήματα ασύρματης ζεύξης.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Συναρμολογούν ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τις βασικές μονάδες του, όπως τη μητρική κάρτα, τον επεξεργαστή, τη μνήμη, τον σκληρό δίσκο, το τροφοδοτικό κλπ καθώς και τα απαραίτητα περιφερειακά και εγκαθιστά το απαιτούμενο λογισμικό και
 • Εντοπίζουν βλάβες σε συστήματα πληροφορικής που οφείλονται σε δυσλειτουργίες του υλικού ή του λογισμικού και να προβαίνουν στην αποκατάστασή τους.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Χρησιμοποιούν κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνουν στοιχειώδεις υπολογισμούς, που αφορούν στις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία κυκλωμάτων συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
 • Υλοποιούν ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα χρησιμοποιώντας  ολοκληρωμένα κυκλώματα