Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν τον ρόλο και τη συμβολή της επιχειρηματικότητας στον χώρο των εστιατορίων. Οι σπουδαστές/στριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ευρύτερο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα μπορούν να αναπτύξουν μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα ή θα κληθούν να πάρου σοβαρές αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής τους. Επίσης, το μάθημα θέτει τις βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη και συγγραφή ενός επιχειρηματικού πλάνου, μέσα από το οποίο γίνεται εκτενής ανάλυση και αξιολόγηση του πλάνου μάρκετινγκ, του οικονομικού πλάνου, όπως και του πλάνου διεύθυνσης και διαχείρισης του οργανισμού.

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστιατορίου. Οι σπουδαστές/στριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους διάφορους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως επίσης τη σημαντικότητα της οριοθέτησης επιχειρησιακών στόχων για ένα εστιατόριο. Επίσης, το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές/στριες στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης, τις επιχειρησιακές λειτουργίες, τον προγραμματισμό δράσεων και τον έλεγχο. Ο ρόλος και τα είδη στελεχών αναλύονται, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις στο επιχειρηματικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων διαχείρισης της ποιότητας. Οι σπουδαστές/ στριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα συστήματα και πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Το μάθημα παρέχει τις βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση του συστήματος HACCP. Επίσης, οι σπουδαστές/στριες εισάγονται στις βασικές έννοιες των προτύπων ISO 9000,ISO 14001 και OSHAS 18001.


Το μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στις βασικές αρχές και τεχνικές παροχής επαγγελματικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης και φροντίδας πελατών στον κλάδο των εστιατορίων. Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων εστιατορίων που έχουν ένα καθαρό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των πελατών και ταυτόχρονα επιδιώκουν την εσωτερική ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων και κουλτούρας εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι, το μάθημα θα εμπλουτίσει την επαγγελματική συμπεριφορά των μελλοντικών υπαλλήλων της πρώτης γραμμής, αξιοποιώντας το ανθρώπινο στοιχείο στην προσπάθεια επίτευξης επιχειρηματικής και κοινωνικής επιτυχίας της επιχείρησης. Επίσης, οι σπουδαστές/τριες θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν μια εθιμοτυπία φιλοξενίας και ένα πρωτόκολλο στην ακολουθία τωνυπηρεσιών, με απώτερο στόχο να κάνουν καλή εντύπωση και να δημιουργήσουν μια θετική εικόνα για την επιχείρηση.


Αυτό το μάθημα βασίζεται στις επαγγελματικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο «COOK0205 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ II». Οι σπουδαστές/τριες θα αναπτύξουν περαιτέρω το γνωστικό τους υπόβαθρο στην κρύα κουζίνα, τις σαλάτες, τα διάφορα είδη dressing, καθώς επίσης και το charcuterie. Επίσης, το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους/στις σπουδαστές/τριες να γνωρίσουν διάφορες παρασκευές πρωινών και αυγών, σάντουιτς και ορεκτικών. Οι σπουδαστές/τριες θα ακολουθήσουν τυποποιημένες συνταγές, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία ποιότητας των τροφίμων και στην παρουσίαση των πιάτων

Αυτό το εργαστηριακό μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στις βασικές δεξιότητες και τεχνικές αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Οι σπουδαστές/τριες θα παράγουν μια ποικιλία από αρτοσκευάσματα και συνταγές ζαχαροπλαστικής και θα παρασκευάσουν διαφορετικά είδη ψωμιών με ή χωρίς μαγιά, πίτες, κέικ, μπισκότα και τάρτες. Το μάθημα περιλαμβάνει τη βασική ορολογία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τη χρήση εργαλείων και εξοπλισμού, μετατροπές συνταγών από διαφορετικά μετρικά συστήματα, τις λειτουργίες συστατικών και τη χρήση κατάλληλων τύπων αλεύρων.