Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές γνώσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα βασικά γνωρίσματα και τις ιδιότητες διαφόρων κρασιών και αλκοολούχων ποτών. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τα διάφορα είδη κρασιού, μπύρας, ουίσκι, κονιάκ και διάφορα άλλα ποτά. Το μάθημα εστιάζει στη σωστή παράθεση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και στη χρήση του κρασιού και άλλων αλκοολούχων ποτών ως συμπλήρωμα του φαγητού. 

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητες που συνδέονται με την ποιοτική και αποτελεσματική παράθεση τροφίμων και ποτών στο εστιατόριο. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τον επαγγελματικό εξοπλισμό, την προετοιμασία του εστιατορίου και τις μεθόδους παράθεσης που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, το μάθημα προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διάφορες λειτουργίες και καλές πρακτικές που ακολουθούνται στην τραπεζαρία για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Έμφαση δίνεται στο πώς οι επαγγελματίες δημιουργούν και παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε ένα εστιατόριο, κατανοώντας τη σημασία της ομαδικής εργασίας μεταξύ των συναδέλφων. 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους σπουδαστές σε εφαρμογές μικροϋπολογιστών, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση αρχείων χρησιμοποιώντας διάφορες εντολές του λειτουργικού συστήματος, όπως το πακέτο της Microsoft. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Office, PPT, Excel και 365.

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στη διαδικασία διαχείρισης τροφίμων και ποτών, καθώς επίσης και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου. Το σύστημα περιλαμβάνει όλα τα στάδια λειτουργίας, ξεκινώντας από την ανάπτυξη του εδεσματολογίου, τη σύνταξη τυποποιημένων συνταγών και καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ελέγχου. Επίσης, οι σπουδαστές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα βασικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου.

This course, in foodservice professional English language, introduces students to the essential English vocabulary and grammar in order to enable them to understand the work of a restaurant, make restaurant reservations and welcome guests. Therefore, students will learn how to take orders and deal with bills, being able to explain the various menu items and suggest menu items for guests. 


Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις καλές πρακτικές υγιεινής των τροφίμων και των ποτών. Οι σπουδαστές, θα αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις σωστές διαδικασίες διαχείρισης των πρώτων υλών, της παραγωγής, αποθήκευσης και παράθεσης των τελικών προϊόντων. Το μάθημα εμβαθύνει στο ρόλο και τη σημαντικότητα της καθαριότητας, της απολύμανσης και αποστείρωσης του επαγγελματία, του εξοπλισμού και του εργασιακού χώρου. Τέλος οι σπουδαστές θα αναλύσουν τους τρόπους και τις συνθήκες που ευνοούν τη μικροβιακή μόλυνση των τροφών, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικρο-οργανισμών καθώς επίσης και τις τροφικές δηλητηριάσεις.