Το μάθημα βασίζεται στις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα REST0105 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν στη παράθεση τροφίμων και ποτών για ειδικές περιπτώσεις και εκδηλώσεις και θα εξυπηρετήσουν διαφορετικά είδη πελατών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους παράθεσης τροφίμων και ποτών. Το μάθημα εστιάζει σε διάφορες μεθόδους παράθεσης τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένων: αγγλικής, γαλλικής και ρωσικής μεθόδου, μπάτλερ, μπουφέ και Gueridon.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του μπαρ, την παραγωγή και παράθεση αλκοολούχων και μη ποτών. Οι σπουδαστές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμάσουν διάφορα βασικά κοκτέιλ, να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τον κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό. Το μάθημα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στη σωστή παροχή υπηρεσιών (μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας) που συνδέονται με την πώληση αλκοόλ. 

Tο μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης εδεσματολογίου. Οι σπουδαστές θα εφαρμόσουν αυτές τις αρχές για να αναπτύξουν βασικά είδη εδεσματολογίου τροφίμων και ποτών για διάφορους τύπους εστιατορίων. Επίσης, οι σπουδαστές θα αναλύσουν και θα συζητήσουν τις επιπτώσεις του σχεδιασμού του εδεσματολογίου στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των εστιατορίων και στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι σπουδαστές/τριες θα κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν πιθανές αλλαγές στο εδεσματολόγιο λαμβάνοντας υπόψη την κερδοφορία και το πόσο δημοφιλές είναι ένα έδεσμα.

Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την επιλογή και το σχεδιασμό των υποδομών και του εξοπλισμού ενός εστιατορίου και κουζίνας. Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της τοποθεσίας, τη διακόσμηση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ενός εστιατορίου, την εργονομία και τη λειτουργικότητα του χώρου, την οικονομία καθώς επίσης και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

This professional English language course builds on ‘REST0202 English for the Foodservice Industry I’. Students improve their professional English vocabulary and grammar in order to communicate effectively with guests in a restaurant or a bar setting and provide all guests with all relevant information concerning guests’ dining experience. Also, students will develop the language skills to explain to guests basic travel and destinations related information, directions and traditions. 

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές κοστολόγησης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία κοστολόγηση των εδεσμάτων και ποτών στο εστιατόριο. Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τους βασικούς συντελεστές που επηρεάζουν τη σχέση κέρδους και ζημίας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση κέρδους και ζημίας ενός εστιατορίου. Τέλος, το μάθημα εστιάζει στη σημαντικότητα του ελέγχου του κόστους στη διασφάλιση και μεγιστοποίηση του κέρδους.