1.0 Εισαγωγή στο Μάθημα Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλιματισμού

Μηχανοκινήτων Οχημάτων

1.1 Χρησιμότητα του κλιματισμού

1.2 Σχεδιασμός συστήματος κλιματισμού

2.0 Βασικός Κύκλος Ψύξης

2.1 Ψυκτική ισχύς

3.0 Περιγραφή Συστήματος Κλιματισμού

3.1 Περιγραφή συστήματος κλιματισμού – αναφορά στις πιέσεις και

 θερμοκρασίες

3.2 Συμπιεστής

3.3 Παλινδρομικός συμπιεστής

3.4 Περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου

3.5 Περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό

 συμπλέκτη

3.4 Περιστροφικός συμπιεστής σταθερού όγκου με διπλά έμβολα

3.5 Ελικοειδής συμπιεστής (με σπείρες τύπου scroll)

3.6 Περιστροφικός συμπιεστής με πτερύγια

3.7 Ηλεκτροκίνητος συμπιεστής

4.0 Μαγνητικός Συμπλέκτης

4.1 Λειτουργία μαγνητικού συμπλέκτη

5.0 Συμπυκνωτής

5.1 Λειτουργία συμπυκνωτή

6.0 Βαλβίδα Εκτόνωσης

6.1 Λειτουργία βαλβίδας εκτόνωσης

7.0 Σωλήνας Σταθερής Διαμέτρου

7.1 Λειτουργία σωλήνα σταθερής διαμέτρου

8.0 Εξατμιστής

8.1 Λειτουργία εξατμιστή

9.0 Αφυγραντήρας - Φίλτρο

9.1 Λειτουργία αφυγραντήρα – φίλτρου

10.0 Φίλτρα Καμπίνας

10.1 Είδη φίλτρων καμπίνας

10.2 Τοποθέτηση φίλτρων καμπίνας

11.0 Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενος Κλιματισμός

11.1 Ηλεκτρικό κύκλωμα κλιματισμού

11.2 Περιγραφή ηλεκτρικού κυκλώματος κλιματισμού

11.3 Εξαρτήματα ελέγχου και λειτουργιάς κλιματισμού

11.4 Ηλεκτρικό διάγραμμα κλιματισμού

11.5 Σχεδίαση και τοποθέτηση της συσκευής κλιματισμού

11.6 Κλιματισμός και περιβάλλον

11.7 Συντήρηση – έλεγχος – βλάβες του συστήματος

11.8 Περιοδική, προληπτική συντήρηση

Θεωρία:

 Εισαγωγή στην Υβριδική Τεχνολογία

 Ιστορική Εξέλιξη Υβριδικών Οχημάτων

 Χαρακτηριστικά Υβριδικών Οχημάτων

 Τύποι Υβριδικών Συστημάτων

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υβριδικών Οχημάτων

 Μέρη Υβριδικού Οχήματος

o Ηλεκτρικοί κινητήρες

o Συστήματα μετάδοσης

o Συσσωρευτές

o Σύστημα διαχείρισης ενέργειας

 Μέτρα ασφάλειας και κανόνες εργασίας στα Υβριδικά Οχήματα

 Περιοδική συντήρηση

 Χειρισμός Υβριδικών Οχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος

Εργαστήριο:

 Λειτουργία του Υβριδικού Οχήματος

 Διάταξη και λειτουργία των μερών Υβριδικών Οχημάτων

 Σύνδεση και αποσύνδεση του συσσωρευτή Υβριδικού Οχήματος

 Περιοδική συντήρηση με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή

1. Συστήματα Ενεργητικής και Παθητικής Ασφάλειας

1.1 Συστήματα Παθητικής Ασφάλειας

 Πλαίσιο

 Αερόσακοι

 Ζώνες ασφαλείας

 Αερόσακοι πεζών

 Παιδικά καθίσματα ασφαλείας

 Νέες τεχνολογίες.

1.2 Συστήματα Ενεργητικής Ασφάλειας

1.2.1 Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού

 Σύστηµα προσαρµοζόµενου ελέγχου πορείας - Adaptive

cruise control (ACC)

 Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας - Lane

Departure Warning System ή Lane Assist

 Προειδοποίηση οδηγού για ύπαρξη οχήματος στο νεκρό

σημείο - Side Assist

 Συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης - Auto

Emergency Braking (AEB) Systems

 Συστήματα Διευκόλυνσης Στάθμευσης - Park Pilot

 Κάμερα οπισθοπορείας - Rear Assist

 Σύστηµα προσαρµοζόµενου ελέγχου πορείας - Adaptive

cruise control (ACC)

 Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας - Lane

Departure Warning System ή Lane Assist

 Προειδοποίηση οδηγού για ύπαρξη οχήματος στο νεκρό

σημείο - Side Assist

 Συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης - Auto

Emergency Braking (AEB) Systems

 Συστήματα Διευκόλυνσης Στάθμευσης - Park Pilot

 Κάμερα οπισθοπορείας - Rear Assist

 Ανιχνευτής κόπωσης - Fatigue Detection

 Σύστημα Παρακολούθησης Ελαστικών

 Αυτορυθμιζόμενη ένταση των εμπρόσθιων φώτων -

Adaptive Front Lighting System

 Κατευθυνόμενους εμπρόσθιους προβολείς - Directional

Headlamps

 Σύστημα προειδοποίησης πεζών με λειτουργία

φρεναρίσματος

 Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας

 Νέες τεχνολογίες.

1.2.2 Συστήματα Ασφάλειας

 Συστήματα immobiliser

 Συστήματα συναγερμού

 Συστήμα παρακολούθησης θέσης οχήματος (e-call)

1.3 Νέες τεχνολογίες - Συστήματα Άνεσης

 Σύστημα ηλεκτρονικής πνευματικής ανάρτησης

 Σύγχρονα σύστημα κλιματισμού

 Συστήμα πλοήγησης

 Συστήματα πληροφόρησης

 Νέες τεχνολογίες.


I Εισαγωγή στο Μάθημα - Σκοπός του Μαθήματος - Ορισμοί.

II Μέτρα ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στην

ειδική αίθουσα και στα εργαστήρια μηχανικής αυτοκινήτων.

III Σύστημα Πέδησης - Σύγχρονα Συστήματα Πέδησης.

• Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διάγνωση και

επιδιόρθωση.

IV Σύστημα Ανάρτησης - Σύγχρονα Συστήματα Ανάρτησης.

 Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διάγνωση και

επιδιόρθωση.

V Σύστημα Διεύθυνσης - Σύγχρονα Συστήματα Διεύθυνσης.

 Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διάγνωση και

επιδιόρθωση.

 Γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης.

VI Τροχοί - Ελαστικά.

VII Πλαίσιο – Αμάξωμα

 Κατασκευή του πλαισίου και του αμαξώματος

 Γεωμετρία του πλαισίου.

I Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

II Τύποι συντηρήσεων:

 Προπώλησης

 Περιοδική

 Χρήση καταλόγων συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 Πίνακας εργασιών (check list)

III Εκτέλεση εργασίας περιοδικής συντήρησης με βάση τις οδηγίες του

κατασκευαστή

 Κινητήρα:

1. Βενζινοκινητήρα

2. Πετρελαιοκινητήρα

3. Υβριδικού κινητήρα

 Συστήματος μετάδοσης της κίνησης:

1. Μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων

2. Αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων

 Διαφορικού

 Άξονα μετάδοσης της κίνησης/ημιαξονίων

 Συστήματος πέδησης

 Συστήματος διεύθυνσης

 Ανάρτησης

 Τροχών και ελαστικών

 Ηλεκτρικού συστήματος και Φωτισμού

 Αμαξώματος και πλαισίου.

 Συμπληρωματικών συστημάτων άνεσης και ασφάλειας

 Συστήματος κλιματισμού