 Νομοθεσία που αφορά την έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων για όλες

τις ειδικότητες.

 Νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του αδειούχου τεχνίτη

οχημάτων

 Τεχνικά πρότυπα, κώδικες πρακτικής ή τεχνικές διαδικασίες, με τα

οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνίτες οχημάτων σε σχέση

με την ανάληψη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών

σχετικών με την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχουν

 Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο οχήματος που τηρεί ο

αδειούχος τεχνίτης οχημάτων για οχήματα, των οποίων διεκπεραίωσε

τη συντήρηση/επιδιόρθωση

 Αρχές επαγγελματικής και επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας

στον επαγγελματικό χώρο της μηχανικής οχημάτων:

 Σύγκρουση Συμφερόντων

 Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών

 Ανταγωνισμός και Δίκαιη Συμπεριφορά κατά τις Συναλλαγές

 Δωροδοκία και Διαφθορά

 Ακεραιότητα / Εντιμότητα

 Διακρίσεις και Παρενόχληση

 Αναγνώριση και αποφυγή συγκρούσεων

 Υγεία και Ασφάλεια

 Αλκοόλ και Ναρκωτικά

 Περιβαλλοντικά

 Ατομικά Αρχεία Εργαζομένων

 Θέματα προσωπικών δεδομένων

 Δία Βίου Μάθηση

 Τήρηση Αρχείων, Οικονομικός Έλεγχος

 Εμπιστευτικότητα

 Προώθηση του σεβασμού, της ασφάλειας και της προστασίας στο

χώρο εργασίας

 Αναφορά οποιασδήποτε παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς

 Πρόσθετες Υποχρεώσεις Διευθυντών


Θεωρία:

Δίκτυα Επικοινωνίας στα οχήματα (Automotive Networking)

 Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνίας οχημάτων.

 Απαιτήσεις συστημάτων επικοινωνίας

 Ταξινόμηση δικτύων «MULTIPLEX»

 Τοπολογία δικτύων «MULTIPLEX»

 Εφαρμογές των δικτύων επικοινωνίας στα οχήματα

Πρωτόκολλα επικοινωνίας (Bus Systems)

 CAN bus

 LIN bus

 BEAN

 Flexray

 MOST bus

 Bluetooth

Αρχιτεκτονική των συστημάτων επικοινωνίας

 Βασικές αρχές λειτουργίας αισθητήρων και ενεργοποιητών σε

συστήματα «MULTIPLEX»

 Όργανα και συσκευές ανάγνωσης, ελέγχου των πρωτοκόλλων

επικοινωνίας στα οχήματα

 Διάγνωση συστημάτων «MULTIPLEX» στα οχήματα σύμφωνα

με τα πρότυπα / οδηγίες του κατασκευαστή.

 Επιδιόρθωση συστημάτων «MULTIPLEX» στα οχήματα

σύμφωνα με τα πρότυπα / οδηγίες του κατασκευαστή.

Εργαστήριο:

Αναγνώριση συστημάτων επικοινωνίας οχημάτων «MULTIPLEX» σε

αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο του κατασκευαστή

 Εντοπισμός καλωδίων και μονάδων ελέγχου συστήματος

Ανάγνωση πρωτοκόλλων επικοινωνίας οχημάτων «MULTIPLEX» σε

αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο του κατασκευαστή

 Χρήση οργάνων και συσκευών για την μέτρηση του σήματος.

Διάγνωση και επιδιόρθωση συστημάτων «MULTIPLEX» στα οχήματα

σύμφωνα με τα πρότυπα / οδηγίες του κατασκευαστή.

 Χρήση οργάνων και συσκευών για διάγνωση, ρύθμιση και

επιδιόρθωση συστημάτων ενδοεπικοινωνίας «MULTIPLEX» σε

πραγματικό αυτοκίνητο

Διάγνωση και επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό αυτοκίνητο με την

χρήση οργάνων και συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες του

κατασκευαστή.

1. Εισαγωγή στο Μάθημα - Σκοπός του Μαθήματος - Ορισμοί

2. Μεθοδολογία Διάγνωσης και Ελέγχου

2.1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της διάγνωσης και του ελέγχου

2.2. Η έννοια και η μεθοδολογία της διάγνωσης και του εργαστηριακού

ελέγχου

3. Όργανα και Συσκευές Μετρήσεων και Ελέγχου

3.1. Είδη οργάνων και συσκευών μέτρησης

3.2. Πολύμετρα

3.3. Μέτρηση θερμοκρασίας και πίεσης

3.4. Παλμογράφοι

3.5. Αναλυτές καυσαερίων

4. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Αυτοδιάγνωσης

4.1. Ανοικτός και κλειστός βρόγχος – Λειτουργιά και ρύθμιση

4.2. Είδη και λειτουργία συστημάτων (OBD, OBDII)

4.3. Αποκωδικοποίηση

4.4. Μηδενισμός βλαβών

5. Διάγνωση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κινητήρα

6. Διάγνωση Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Αυτοκινήτου

7. Ανάλυση και Μελέτη Μετρήσεων.


Θεωρία:

Ανάλυση μερών υβριδικού κιβωτίου

Σύστημα λίπανσης και ψύξης υβριδικού κιβωτίου

Ανάλυση και επεξήγηση συστήματος κλιματισμού, υβριδικής

μπαταρίας, πέδησης

Τρόπος λειτουργίας υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων

Διάγνωση υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων

Συστήματα υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων

Τρόπος λειτουργίας οχημάτων με κυψέλες υδρογόνου

Συστήματα με κυψέλες υδρογόνου

Εργαστήριο:

Επίδειξη υβριδικού και ηλεκτρικού οχήματος

Διάγνωση Βλαβών υβριδικού και ηλεκτρικού οχήματος

χρησιμοποιώντας διάφορα διαγνωστικά εργαλεία

Διάγνωση Βλαβών υβριδικού και ηλεκτρικού οχήματος

χρησιμοποιώντας τεχνικές οδηγίες κατασκευαστή.

Εργαστηριακές ασκήσεις σε Υβριδικά Οχήματα

Εργαστηριακές ασκήσεις σε Ηλεκτρικά Οχήματα

Εργαστηριακές ασκήσεις σε Οχήματα με Κυψέλες Υδρογόνου

Θεωρία:

Βασικές γνώσεις συντήρησης.

Εισαγωγή στην μη-περιοδική συντήρηση. Συνθήκες οδήγησης και

χρήσης οχήματος σε σχέση με τη μη-περιοδική συντήρηση.

Σκοπός της μη-περιοδικής συντήρησης.

Μη-περιοδική Συντήρηση (Βενζινοκινητήρα & Πετρελαιοκινητήρα) στα

ακόλουθα μέρη:

 Ιμάντας Χρονισμού

 Σύστημα Φόρτισης - Εναλλακτήρας

 Σύστημα Τροφοδοσίας - Εγχυτήρες

 Σύστημα Διεύθυνσης – Ευθυγράμμιση, Φυσερά Κρεμαγιέρας

 Σύστημα Ανάρτησης – Αναρτήσεις

 Συμπλέκτης

 Ελαστικά - Ζυγοστάθμιση

 Σύστημα Κλιματισμού – Συμπιεστής

 Καταλύτης

 Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαιοκινητήρα

 Σύστημα Ψύξης – Θερμοστάτης & Αντλία Ψυκτικού Υγρού

 Αντικατάσταση Φλάντζας Κυλινδροκεφαλής

 Αντικατάσταση Φυσερών κινητήριου άξονα

Εργαστήριο:

 Εφαρμογή μη-περιοδικής συντήρησης χρησιμοποιώντας τις

οδηγίες και το πρόγραμμα του κατασκευαστή.

 Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία για εφαρμογή τις

περιοδικής συντήρησης.