Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει μια γενική εισαγωγή στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων εστιάζοντας στην πολύ-θεματικότητά της. Θα εξεταστούν βασικές αρχές επεξεργασίας, συντήρησης, μικροβιολογίας, χημείας, βιοχημείας καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας των τροφίμων.