Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να κατανοήσουν σε βάθος τις διάφορες διαδικασίες στην ζαχαροπλαστική και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και τεχνικές χρήσιμες σε ένα ζαχαροπλάστη.